SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
WAT IS SATSANG?
PAGINA 3
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 1 WAT IS SATSANG?

Wat is Satsang?

Satsang Darshan magazine

1 Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | NL NL EN EN BE BE Aanmelden Aanmelden Video Video | Home Home | Satsangmagazine.nl Satsangmagazine.nl

Wat is Satsang?

Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Aanwezige: “Kun je mij eens uitgebreid vertellen wat Satsang nu precies is en wat Satsang inhoud?” Randolph: “Ja, natuurlijk. Even kort door de bocht… Satsang is een bijeenkomst waar er een Directe realisatieoverdracht plaatsvindt via een Zelfgerealiseerde leermeester. Een Zelfgerealiseerde is iemand die niet alleen zijn Ware Natuur heeft ontdekt, maar er ook weer volledig door is overgenomen. Satsang vormt dus een ontmoetingssituatie waar spirituele zoekers iemand kunnen ontmoeten die hun in realisatie is vooraf gegaan en in staat is om anderen door de klassieke valkuilen van ‘het zoeken-en-vinden’ te leiden om de opeenvolgende stadia van bewustzijn te realiseren. Het voordeel van Satsang is dat je niet telkens zelf in je eentje het wiel moet uitvinden (tenzij je van eindeloos ‘doe-het-zelven’ houdt). Daarom onderscheidt men in het Oosten al na gelang de snelheid en de directheid waarmee Zelfrealisatie zich voltrekt… het mierenpad, het apenpad, het vogel-lucht-pad en het Directe Pad. Een volledige uiteenzetting van deze paden zal in één van de artikelen in dit Satsang magazine uitvoerig worden behandelt. Voor alsnog volsta ik met dat mijn traditie bestaat uit het vogel-lucht-pad (Vihagam marg) en - voor degenen die het aan kunnen - het Directe Pad (Aparka marg).
verder                lezen volgende               pagina verder             lezen Tradities Tradities | Home Home | Artikelen Artikelen | Video Video Intensives Intensives |
En toen sprak een stem… ‘In een welke wereld, in welke beschaving, cultuur, maatschappij, toestand of hoedanigheid je je ook bevindt… zul je jeZelf weer terug moeten vinden... Hoe uitzichtloos je toestand ook zal zijn of mag lijken, hoe pijnlijk iets is, hoe radeloos je ook mag zijn, overal zit een gat in en in dat gat herken je je Hart. In dat gat hervind je jeZelf als de levende Liefde en in dat gat heerst Vrede en Vrijheid. De Vrede en Vrijheid van je Ware Stralende Natuur… Welkom in Satsang en welkom op het Directe pad van Eenheid, Verlichting en Bevrijding!’
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 1 WAT IS SATSANG?
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | NL NL EN EN BE BE Aanmelden Aanmelden Video Video | Home Home | Satsangmagazine.nl Satsangmagazine.nl
En toen sprak een stem… ‘In een welke wereld, in welke beschaving, cultuur, maatschappij, toestand of hoedanigheid je je ook bevindt… zul je jeZelf weer terug moeten vinden... Hoe uitzichtloos je toestand ook zal zijn of mag lijken, hoe pijnlijk iets is, hoe radeloos je ook mag zijn, overal zit een gat in en in dat gat herken je je Hart. In dat gat hervind je jeZelf als de levende Liefde en in dat gat heerst Vrede en Vrijheid. De Vrede en Vrijheid van je Ware Stralende Natuur…
1

Wat is Satsang?

Wat is Satsang?

Satsang Darshan magazine

Tradities Tradities | Home Home | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives | Video Video
.
Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)
Aanwezige: “Kun je mij eens uitgebreid vertellen wat Satsang nu precies is en wat Satsang inhoud?” Randolph: “Ja, natuurlijk. Even kort door de bocht… Satsang is een bijeenkomst waar er een Directe realisatieoverdracht plaatsvindt via een Zelfgerealiseerde leermeester. Een Zelfgerealiseerde is iemand die niet alleen zijn Ware Natuur heeft ontdekt, maar er ook weer volledig door is overgenomen. Satsang vormt dus een ontmoetingssituatie waar spirituele zoekers iemand kunnen ontmoeten die hun in realisatie is vooraf gegaan en in staat is om anderen door de klassieke valkuilen van ‘het zoeken-en- vinden’ te leiden om de opeenvolgende stadia van bewustzijn te realiseren. Het voordeel van Satsang is dat je niet telkens zelf in je eentje het wiel moet uitvinden (tenzij je van eindeloos ‘doe-het-zelven’ houdt). Daarom onderscheidt men in het Oosten al na gelang de snelheid en de directheid waarmee Zelfrealisatie zich voltrekt… het mierenpad, het apenpad, het vogel-lucht-pad en het Directe Pad. Een volledige uiteenzetting van deze paden zal in één van de artikelen in dit Satsang magazine uitvoerig worden behandelt. Voor alsnog volsta ik met dat mijn traditie bestaat uit het vogel- lucht-pad (Vihagam marg) en - voor degenen die het aan kunnen - het Directe Pad (Aparka marg).
verder                lezen verder                lezen
Welkom in Satsang en welkom op het Directe pad van Eenheid, Verlichting en Bevrijding!’

Wat is Satsang?

En toen sprak een stem… ‘In een welke wereld, in welke beschaving, cultuur, maatschappij, toestand of hoedanigheid je je ook bevindt… zul je jeZelf weer terug moeten vinden... Hoe uitzichtloos je toestand ook zal zijn of mag lijken, hoe pijnlijk iets is, hoe radeloos je ook mag zijn, overal zit een gat in en in dat gat herken je je Hart. In dat gat hervind je jeZelf als de levende Liefde en in dat gat heerst Vrede en Vrijheid. De Vrede en Vrijheid van je Ware Stralende Natuur… Welkom in Satsang en welkom op het Directe pad van Eenheid, Verlichting en Bevrijding!’
NL NL EN EN BE BE Agenda Agenda Contact Contact Randolph Randolph | | Home Home | Blog Blog WAT IS SATSANG? SATSANG & DARSHAN MAGAZINE 1 | Tradities Tradities | Home Home | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives | Video Video

Wat is Satsang?

Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)

verder                lezen verder                lezen verder                lezen

Satsang Darshan

Magazine

Aanwezige: “Kun je mij eens uitgebreid vertellen wat Satsang nu precies is en wat Satsang inhoud?” Randolph: “Ja, natuurlijk. Even kort door de bocht… Satsang is een bijeenkomst waar er een Directe realisatieoverdracht plaatsvindt via een Zelfgerealiseerde leermeester. Een Zelfgerealiseerde is iemand die niet alleen zijn Ware Natuur heeft ontdekt, maar er ook weer volledig door is overgenomen. Satsang vormt dus een ontmoetingssituatie waar spirituele zoekers iemand kunnen ontmoeten die hun in realisatie is vooraf gegaan en in staat is om anderen door de klassieke valkuilen van ‘het zoeken-en-vinden’ te leiden om de opeenvolgende stadia van bewustzijn te realiseren. Het voordeel van Satsang is dat je niet telkens zelf in je eentje het wiel moet uitvinden (tenzij je van eindeloos ‘doe-het-zelven’ houdt). Daarom onderscheidt men in het Oosten al na gelang de snelheid en de directheid waarmee Zelfrealisatie zich voltrekt… het mierenpad, het apenpad, het vogel-lucht-pad en het Directe Pad. Een volledige uiteenzetting van deze paden zal in één van de artikelen in dit Satsang magazine uitvoerig worden behandelt. Voor alsnog volsta ik met dat mijn traditie bestaat uit het vogel-lucht-pad (Vihagam marg) en - voor degenen die het aan kunnen - het Directe Pad (Aparka marg).
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 2 WAT IS SATSANG?
1 2

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

verder                lezen verder                lezen verder                lezen SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 2

Wat is Satsang? (vervolg)

Deel II (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Ik weet niet of je het ooit hebt beseft, maar alles wat een mens doet - iedere spirituele beweging of doorgave -, heeft een exoterische versie, een esoterische versie en een Realisatie versie… Exoterisch betekent oppervlakkige kennis gericht op algemene ideeën en inzichten die gebaseerd zijn op consensus ‘van buitenaf’ en niet afkomstig zijn uit ‘het eigen innerlijk’. Esoterisch betekent zelf ontdekte diepere kennis gebaseerd of gericht op ideeën, inzichten en ervaringen die afkomstig zijn van ‘innerlijke wijsheid’. Zelfrealisatie of Zelfverwerkelijking betreft het versmelten met of het worden overgenomen door een geopenbaarde nieuwe ruimere werkelijkheid. Zo gebuikt men tegenwoordig ook Satsang niet alleen voor Zelfrealisatie, maar benadert men Satsang helaas ook exoterisch en esoterisch. We zullen alle drie de benadering eerst even globaal behandelen, zodat je al gauw het verschil kunt herkennen, waarna we vervolgens kunnen ingaan op ‘wat Satsang nu werkelijk is en inhoudt’. We beginnen eerst met Satsang voor Zelfrealisatie, dat waar Satsang notabene voor bedoelt is… Een van de leermeesters uit het Directe Pad van mijn traditie, Ramana Maharshi, omschreef het ooit als volgt: “Satsang betekent samen zijn met Sat, de Waarheid. Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya). Maar omdat slechts weinigen hiertoe in staat zijn doet men het één na beste; samen zijn met de gemanifesteerde Waarheid - hetgeen de Guru is...” (Wanneer het komende stukje te moeilijk is, sla je het gewoon over en begin je bij de volgende alinea) Satsang of Sat-sang betekent in eerste instantie ‘associatie’ of ‘vereenzelviging’ (sang) met de ongemanifesteerde Waarheid die je van nature bent. Wanneer we sat associëren met de Zijnstoestand of het gemanifesteerde, dan associëren we het Satya met Niet-Zijn of het ongemanifesteerde. In het Sanskriet staat ‘ya’ namelijk o.a. voor ‘niet’. Vandaar dat we de bijeenkomsten van het Direct Pad (Aparka) betreffende je ongemanifesteerde Ware Natuur Satyasang of Satya Satsang zijn gaan noemen. Satya Satsang betreft daarom het traject van de oplossing van het middellijke Zijn in het Onmiddellijke Absolute Niet-zijn. Wanneer dit daadwerkelijk is gerealiseerd, iedere identificatie is verdwenen en je volledig door het Absoluut Stralende over bent overgenomen, spreken we van Moksha of Bevrijding. Omdat Satya, Niet-zijn, ofwel je ongemanifesteerde Ware Natuur en dus ook Satya Satsang voor de meeste mensen in het begin te subtiel en te direct is, ontgaat je de Onmiddellijkheid van je Ware Natuur en rest de middellijke benadering d.w.z. Sat-sang. De middellijke benadering van Satsang houdt de vereenzelviging met het gemanifesteerde Zijn in, waarna deze alsnog in zijn ongemanifesteerde Absolute Natuur op kan gaan. Terwijl er in Satya Satsang enkel naar het Absolute wordt verwezen, wordt er in Satsang enkel naar het (Gewaar)Zijn verwezen. In Satsang wordt er altijd vanuit het gemanifesteerde Zijn vertrokken en altijd naar het gemanifesteerde Zijn verwezen. Sat-sang betreft immers de vereenzelviging met Zijn en nooit met iets in Zijn. Wanneer dit niet het geval is hebben we niet te maken met Sat-sang voor Zelfrealisatie, maar zijn we afgezakt naar een esoterische benadering ervan… Wanneer satsang esoterisch wordt behandelt, houden mensen zich niet alleen bezig met ervaarbaarheid, maar vertrekken mensen ook vanuit een (ervaarbaar) standpunt of een aangenomen identiteit. Ik zet het woord ‘ervaarbaar’ tussen aanhalingstekens, omdat bij de meeste mensen hun vertrekpunt of identiteit helemaal niet duidelijk is en volledig overzien wordt. Een van mijn leermeesters sprak over transparante ‘ikken’. In dat geval schrijf ik satsang dan ook met een kleine ‘s’. In esoterische benaderingen van satsang gaan mensen alleen, met elkaar of onder leiding van een coach-achtig type, allerlei oefeningen doen om tot meer innerlijke kennis te komen en vaak met het idee om meer grip op hun leven te krijgen. Je hebt er zelfs mensen bij die ‘een doelbewuste schepper’ van hun eigen werkelijkheid willen worden. Hoe ver kun je in je individualiteitstrip gaan? De volgende stap in je ont-wikkeling (in tegenstelling tot je in-wikkeling), is niet nog meer individualiteit ten toon spreiden, maar is Universaliteit. Wanneer dit niet het geval is treedt er een ‘verzuring’ van individualiteit op. Je kent het wel, al die overbewuste betweterige ‘wijsheidstypes’. Ook al berust in esoterische benaderingen je kennis op eigen ervaring, toch voedt deze kennis enkel het illusoire standpunt waar je telkens uit vertrekt. Vandaar dat dit in mijn traditie ‘excercises in self-deception’ wordt genoemd. Je zou deze mensen met recht ‘doe-het-zelfvers’ kunnen noemen. Men doet-het-zelf en men vertrekt vanuit een ‘zelf’. Men ziet consequent over het hoofd waar men uit vertrekt. Het is je transparante vertrekpunt of de blinde vlek van waar uit esoterische ingestelde mensen vertrekken die je een klassieke valkuil kunt noemen. Steevast trapt iedere doe-het-zelver hierin, totdat het doe- het-zelven volledig vastloopt en men bereid is om een leermeester te raadplegen die je op de klassieke blinde vlek van je vertrekpunt binnen Gewaarzijn wijst. Helaas is bij de meeste mensen dan hoogstwaarschijnlijk het merendeel van hun leven al verstreken of als je pech hebt, heeft de begeleidende coach zelf nog zijn blinde vlek, waarmee hij anderen enkel in hun blinde vlek bevestigd en versterkt. De ene blinde, die de andere blinde probeert te helpen. Het is niet voor niets dat de Avadhuta Gita begint met: By the grace of the Divine the desire for Liberation arises in the hearts of wise men, which relieves them of all the fearful states of mind.” Wanneer een satsang exoterisch wordt behandelt, wordt deze meestal door een ‘wetende’ geleidt en worden er online en offline allerlei teksten en heilig geschriften voor gedragen, behandelt en bestudeert en tot kennis gemaakt. Exoterische satsang is gebaseerd en gericht op ideeën, inzichten, refereerbaar en geprojecteerd materiaal, welke mentaal of gevoelsmatig worden verzameld, geordend en ondergebracht in een systeem van ‘spirituele normen en waarden’. Via het vraag-en-antwoord spelletje met een ‘wijze’ of ‘wetende’, probeert men vanuit zijn illusoire persoonlijkheid de voorgespiegelde antwoorden omtrent spiritualiteit en zelfrealisatie tot een begrijpbare en grijpbare realiteit te maken. Met als resultaat dat men enkel nog vaster in allerlei referentiekaders komt te zitten, maar met name in de illusoire identiteit van waar men uit vertrekt. Tegenwoordig bestaan er op het internet zelfs allerlei cursussen om tot kennis te komen en hele discussieplatforms en forums, waarin de één het nog beter ‘weet’ als de ander. Hoe ver kan een mens van zichzelf verdwaalt raken? Gelukkig bestaat zelfs tegenwoordig nog Satsang als Realisatie-traject. Het is het Zelfrealisatie-traject waar Satsang notabene ooit voor was bedoelt. Alexander Smit heeft hieromtrent ooit het volgende geschreven: Alexander Smit: “De kennis die ik heb werd me gegeven door mijn Leermeester Sri Nisargadatta Maharaj. Dit is de kennis (Kennendheid) die mij gegeven is en die ik ben. Wat ik gedaan heb vanaf 1978 is deze Kennis doorgeven aan diegenen die waarachtig op zoek zijn naar ‘Kennis’ (Kennendheid). Ik heb me niet beziggehouden met naam maken, grote aantallen boeken publiceren en mezelf propageren. In feite ben ik volmaakt onbelangrijk en slechts een schakel in de Traditie. Mijn zorg is dat de 'Kennis' waarachtig en in al zijn volheid en glorie wordt doorgegeven.Ik kom uit een grote Traditie, een spirituele familie, ik zal nooit iets anders doen dan wat ik nu doe: het doorgeven van ‘Kennis’. Het stemt me droevig te zien hoe deze ‘Kennis’ verloren gaat en in kracht afneemt door commerciële doeleinden, persoonlijke belangen en oppervlakkigheden.Deze Kennis is dieper dan de diepste oceaan, fragieler dan de vleugels van een vlinder en subtieler dan het fijnste parfum. Wat ik zeg, kan niet herhaald worden. Er is een gezegde in India: “muziek, koken en een turban zijn nooit twee keer hetzelfde.” Ik beschouw mijn gesprekken als muziek, de volgende keer kan het misschien beter, misschien slechter zijn, maar nooit hetzelfde. Het kan nooit op dezelfde manier gezegd of herhaald worden. Dát het op zoveel verschillende manieren steeds weer herhaald kan worden, is een waar wonder en houdt me niet alleen in leven, maar verrijkt mijn leven al eeuwen. Het manifest maken van deze Kennis is als een gift van een bloem aan een tuin. Jullie zijn de tuin...”. Wat betreft Satsang voor Zelfrealisatie is het ‘doe-het-zelven’ voorbij. Toch gebruikt men hier de leermeester niet als autoriteit. Het kenmerk van Zelfrealisatie is juist de afwezigheid van autoriteit, noch buiten je, nog binnen je. Het vraag-en-antwoord spelletje is doorzien en wordt enkel nog gebruikt om de vraagsteller naar zijn uitgangspunt te leiden om hier zijn blinde vlek te boven te komen…
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 2 WAT IS SATSANG?
1 2 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 2

Wat is Satsang? (vervolg)

Ik weet niet of je het ooit hebt beseft, maar alles wat een mens doet - iedere spirituele beweging of doorgave -, heeft een exoterische versie, een esoterische versie en een Realisatie versie… Exoterisch betekent oppervlakkige kennis gericht op algemene ideeën en inzichten die gebaseerd zijn op consensus ‘van buitenaf’ en niet afkomstig zijn uit ‘het eigen innerlijk’. Esoterisch betekent zelf ontdekte diepere kennis gebaseerd of gericht op ideeën, inzichten en ervaringen die afkomstig zijn van ‘innerlijke wijsheid’. Zelfrealisatie of Zelfverwerkelijking betreft het versmelten met of het worden overgenomen door een geopenbaarde nieuwe ruimere werkelijkheid. Zo gebuikt men tegenwoordig ook Satsang niet alleen voor Zelfrealisatie, maar benadert men Satsang helaas ook exoterisch en esoterisch. We zullen alle drie de benadering eerst even globaal behandelen, zodat je al gauw het verschil kunt herkennen, waarna we vervolgens kunnen ingaan op ‘wat Satsang nu werkelijk is en inhoudt’. We beginnen eerst met Satsang voor Zelfrealisatie, dat waar Satsang notabene voor bedoelt is… Een van de leermeesters uit het Directe Pad van mijn traditie, Ramana Maharshi, omschreef het ooit als volgt: “Satsang betekent samen zijn met Sat, de Waarheid. Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya). Maar omdat slechts weinigen hiertoe in staat zijn doet men het één na beste; samen zijn met de gemanifesteerde Waarheid - hetgeen de Guru is...” (Wanneer het komende stukje te moeilijk is, sla je het gewoon over en begin je bij de volgende alinea) Satsang of Sat-sang betekent in eerste instantie ‘associatie’ of ‘vereenzelviging’ (sang) met de ongemanifesteerde Waarheid die je van nature bent. Wanneer we sat associëren met de Zijnstoestand of het gemanifesteerde, dan associëren we het Satya met Niet-Zijn of het ongemanifesteerde. In het Sanskriet staat ‘ya’ namelijk o.a. voor ‘niet’. Vandaar dat we de bijeenkomsten van het Direct Pad (Aparka) betreffende je ongemanifesteerde Ware Natuur Satyasang of Satya Satsang zijn gaan noemen. Satya Satsang betreft daarom het traject van de oplossing van het middellijke Zijn in het Onmiddellijke Absolute Niet-zijn. Wanneer dit daadwerkelijk is gerealiseerd, iedere identificatie is verdwenen en je volledig door het Absoluut Stralende over bent overgenomen, spreken we van Moksha of Bevrijding. Omdat Satya, Niet-zijn, ofwel je ongemanifesteerde Ware Natuur en dus ook Satya Satsang voor de meeste mensen in het begin te subtiel en te direct is, ontgaat je de Onmiddellijkheid van je Ware Natuur en rest de middellijke benadering d.w.z. Sat-sang. De middellijke benadering van Satsang houdt de vereenzelviging met het gemanifesteerde Zijn in, waarna deze alsnog in zijn ongemanifesteerde Absolute Natuur op kan gaan. Terwijl er in Satya Satsang enkel naar het Absolute wordt verwezen, wordt er in Satsang enkel naar het (Gewaar)Zijn verwezen. In Satsang wordt er altijd vanuit het gemanifesteerde Zijn vertrokken en altijd naar het gemanifesteerde Zijn verwezen. Sat-sang betreft immers de vereenzelviging met Zijn en nooit met iets in Zijn. Wanneer dit niet het geval is hebben we niet te maken met Sat-sang voor Zelfrealisatie, maar zijn we afgezakt naar een esoterische benadering ervan… Wanneer satsang esoterisch wordt behandelt, houden mensen zich niet alleen bezig met ervaarbaarheid, maar vertrekken mensen ook vanuit een ervaarbaar standpunt of een aangenomen identiteit. Ik schrijf in dat geval satsang met een kleine ‘s’. In esoterische benaderingen van satsang gaan mensen alleen, met elkaar of onder leiding van een coach-achtig type, allerlei oefeningen doen om tot meer innerlijke kennis te komen en vaak met het idee om meer grip op hun leven te krijgen of om zelfs ‘een doelbewuste schepper’ van je eigen werkelijkheid te worden. Maar ook al berust deze kennis op eigen ervaring, toch voedt deze kennis enkel het illusoire standpunt waar men telkens uit vertrekt. Vandaar dat dit in mijn traditie ‘excercises in self-deception’ wordt genoemd. Je zou deze mensen met recht ‘doe- het-zelfvers’ kunnen noemen. Men doet-het-zelf en men vertrekt vanuit een ‘zelf’. Men ziet consequent over het hoofd waar men uit vertrekt. Het is deze blinde vlek van waar men uit vertrekt die je een klassieke valkuil kunt noemen. Steevast trapt iedere doe-het-zelver hierin, totdat het doe-het-zelven volledig vastloopt en men bereid is om een leermeester te raadplegen die je op de klassieke blinde vlek van je vertrekpunt binnen Gewaarzijn wijst. Helaas is bij de meeste mensen dan hoogstwaarschijnlijk het merendeel van hun leven al verstreken of als je pech hebt, heeft de begeleidende coach zelf nog zijn blinde vlek, waarmee hij anderen enkel in hun blinde vlek bevestigd en versterkt. Wanneer een satsang exoterisch wordt behandelt, wordt deze meestal door een ‘wetende’ geleidt en worden er online en offline allerlei teksten en heilig geschriften voor gedragen, behandelt en bestudeert en tot kennis gemaakt. Exoterische satsang is gebaseerd en gericht op ideeën, inzichten, refereerbaar en geprojecteerd materiaal, welke mentaal of gevoelsmatig worden verzameld, geordend en ondergebracht in een systeem van ‘spirituele normen en waarden’. Via het vraag-en-antwoord spelletje met een ‘wijze’ of ‘wetende’, probeert men vanuit zijn illusoire persoonlijkheid de voorgespiegelde antwoorden omtrent spiritualiteit en zelfrealisatie tot een begrijpbare en grijpbare realiteit te maken. Met als resultaat dat men enkel nog vaster in allerlei referentiekaders komt te zitten, maar met name in de illusoire identiteit van waar men uit vertrekt. Tegenwoordig bestaan er op het internet zelfs allerlei cursussen om tot kennis te komen en hele discussieplatforms en forums, waarin de één het nog beter ‘weet’ als de ander. Hoe ver kan een mens van zichzelf verdwaalt raken? Gelukkig bestaat zelfs tegenwoordig nog Satsang als realisatie-traject. Het is het Zelfrealisatie-traject waar Satsang notabene ooit voor was bedoelt. Wat betreft Zelfrealisatie is het ‘doe-het-zelven’ voorbij. Toch gebruikt men hier de leermeester niet als autoriteit. Het kenmerk van Zelfrealisatie is juist de afwezigheid van autoriteit, noch buiten je, nog binnen je. Het vraag-en-antwoord spelletje is doorzien en wordt enkel nog gebruikt om de vraagsteller naar zijn uitgangspunt te leiden om hier zijn blinde vlek te boven te komen… Sinds mensenheugenis wordt er al Satsang (voor Zelfrealisatie) gegeven. Toen wij hier nog in berenvelletjes rondliepen, bestond er een het Oosten al een rijke hoogwaardige cultuur. Neem bijvoorbeeld mijn traditie. De Advaita Vedanta bestaat al minstens vijfduizend jaar. Gedurende die vijfduizendjaar heeft de Advaita Vedanta al vele cultuurschommelingen meegemaakt en heeft talloze mensen geholpen om niet alleen hun essentiële levensvragen onder ogen te komen, maar heeft ook vele ‘Zelfrealiseerden’ opgeleverd. Ook de mensheid in zijn huidige toestand verkeert in een roerige tijd waar vele spirituele zoekers naar wezenlijke antwoorden zoeken omtrent de essentie van hun bestaan en hun menszijn. Niet alleen ‘uiterlijk’ veranderend voortdurend het wereldtoneel, maar ook ‘innerlijk’ liggen er enorme uitdagingen voor je klaar en komen mensen in allerlei identiteitscrisissen. Door al deze veranderingen worden mensen voortdurend wakker geschud, uit hun comfortzone gehaald en worden er impasses doorbroken. Hierdoor maken momenteel veel mensen op spiritueel vlak doorbraken mee. Wanneer er zo’n plotseling doorbraak is, spreken we spiritueel gezien van een glimp of een ontwakingsmoment. Zo’n ontwakingsmoment kan door heftige innerlijke en uiterlijke omstandigheden na een lange intense zoektocht plaatsvinden, maar kan ook ‘out of the blue’ tot je komen. Na zo’n doorbraak of ontwakingsmoment is het vaak moeilijk om nog naar je ‘oude bestaanswijze’ terug te keren met zijn grijze conditioneringen en saaie ingeslepen patronen. Je ‘oude leven’ is ontoereikend voor wat je wis en waarachtig aan de horizon hebt zien gloren, maar wat je hebt gezien of ontdekt heeft zich meestal nog niet volledig doorgezet. Zo kunnen mensen meerdere ontwakingsmomenten beleven. Je zou kunnen zeggen dat ontwaking verschillende stadia heeft. Het eerste stadium wordt de pubertijd der verlichting genoemd. We leven in een hap snap tijd waarin mensen, zodra ze iets gezien hebben dit van de daken gaan schreeuwen of er hun zaakje van maken. In het tweede boek van mijn Meester Cheng trilogie, wordt zo’n ‘pubertijd der verlichting’ als volgt beschreven… “Verheerlijkt herken je je Zelf in alle geschriften. Ze spreken nu over ‘JOU’, en de afwezigheid van ‘jou’. Als een jong veulen in zijn eerste levensjaar vier je de herleving van DÁT. Je lichamen barsten van vreugde. Fonteinen van hartstochtelijk vuurwerk. Badend leef je in de bron van opwellend levenselixer. En als je het niet meer kunt ‘houden’, dan zou je - in een dwaze bui - van de daken kunnen schreeuwen dat je vrij bent, verlicht of Zelfgerealiseerd. Je danst, lacht, huilt, zingt en verstilt. Je stroomt over van liefde en deze stroom maakt alles los. Ze gaat waar ze nooit gaan kon en voert naar al die plaatsen die het daglicht nooit eerder hadden kunnen verdragen. Ook zie je de valkuil van de verheerlijking, het gevaar om ook maar één aangeboden idee op te pakken, of ergens waarde aan toe te kennen. Soms lijkt het erop alsof de realisatie een belang heeft. Al gauw herken je dat dit het obstakel is, dat de liefdesstroom om een illusoir ‘jij die er belang aan hecht’ heen laat buigen, in plaats van dat iedere vorm van ‘jij’ er door weggevaagd wordt.”
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen

Deel II (Fragmenten uit een interview met Randolph)

1
2
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE

Wat is Satsang? (vervolg)

Ik weet niet of je het ooit hebt beseft, maar alles wat een mens doet - iedere spirituele beweging of doorgave -, heeft een exoterische versie, een esoterische versie en een Realisatie versie… Exoterisch betekent oppervlakkige kennis gericht op algemene ideeën en inzichten die gebaseerd zijn op consensus ‘van buitenaf’ en niet afkomstig zijn uit ‘het eigen innerlijk’. Esoterisch betekent zelf ontdekte diepere kennis gebaseerd of gericht op ideeën, inzichten en ervaringen die afkomstig zijn van ‘innerlijke wijsheid’. Zelfrealisatie of Zelfverwerkelijking betreft het versmelten met of het worden overgenomen door een geopenbaarde nieuwe ruimere werkelijkheid. Zo gebuikt men tegenwoordig ook Satsang niet alleen voor Zelfrealisatie, maar benadert men Satsang helaas ook exoterisch en esoterisch. We zullen alle drie de benadering eerst even globaal behandelen, zodat je al gauw het verschil kunt herkennen, waarna we vervolgens kunnen ingaan op ‘wat Satsang nu werkelijk is en inhoudt’. We beginnen eerst met Satsang voor Zelfrealisatie, dat waar Satsang notabene voor bedoelt is… Een van de leermeesters uit het Directe Pad van mijn traditie, Ramana Maharshi, omschreef het ooit als volgt: “Satsang betekent samen zijn met Sat, de Waarheid. Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya). Maar omdat slechts weinigen hiertoe in staat zijn doet men het één na beste; samen zijn met de gemanifesteerde Waarheid - hetgeen de Guru is...” (Wanneer het komende stukje te moeilijk is, sla je het gewoon over en begin je bij de volgende alinea) Satsang of Sat-sang betekent in eerste instantie ‘associatie’ of ‘vereenzelviging’ (sang) met de ongemanifesteerde Waarheid die je van nature bent. Wanneer we sat associëren met de Zijnstoestand of het gemanifesteerde, dan associëren we het Satya met Niet-Zijn of het ongemanifesteerde. In het Sanskriet staat ‘ya’ namelijk o.a. voor ‘niet’. Vandaar dat we de bijeenkomsten van het Direct Pad (Aparka) betreffende je ongemanifesteerde Ware Natuur Satyasang of Satya Satsang zijn gaan noemen. Satya Satsang betreft daarom het traject van de oplossing van het middellijke Zijn in het Onmiddellijke Absolute Niet-zijn. Wanneer dit daadwerkelijk is gerealiseerd, iedere identificatie is verdwenen en je volledig door het Absoluut Stralende over bent overgenomen, spreken we van Moksha of Bevrijding. Omdat Satya, Niet-zijn, ofwel je ongemanifesteerde Ware Natuur en dus ook Satya Satsang voor de meeste mensen in het begin te subtiel en te direct is, ontgaat je de Onmiddellijkheid van je Ware Natuur en rest de middellijke benadering d.w.z. Sat-sang. De middellijke benadering van Satsang houdt de vereenzelviging met het gemanifesteerde Zijn in, waarna deze alsnog in zijn ongemanifesteerde Absolute Natuur op kan gaan. Terwijl er in Satya Satsang enkel naar het Absolute wordt verwezen, wordt er in Satsang enkel naar het (Gewaar)Zijn verwezen. In Satsang wordt er altijd vanuit het gemanifesteerde Zijn vertrokken en altijd naar het gemanifesteerde Zijn verwezen. Sat- sang betreft immers de vereenzelviging met Zijn en nooit met iets in Zijn. Wanneer dit niet het geval is hebben we niet te maken met Sat-sang voor Zelfrealisatie, maar zijn we afgezakt naar een esoterische benadering ervan… Wanneer satsang esoterisch wordt behandelt, houden mensen zich niet alleen bezig met ervaarbaarheid, maar vertrekken mensen ook vanuit een ervaarbaar standpunt of een aangenomen identiteit. Ik schrijf in dat geval satsang met een kleine ‘s’. In esoterische benaderingen van satsang gaan mensen alleen, met elkaar of onder leiding van een coach-achtig type, allerlei oefeningen doen om tot meer innerlijke kennis te komen en vaak met het idee om meer grip op hun leven te krijgen of om zelfs ‘een doelbewuste schepper’ van je eigen werkelijkheid te worden. Maar ook al berust deze kennis op eigen ervaring, toch voedt deze kennis enkel het illusoire standpunt waar men telkens uit vertrekt. Vandaar dat dit in mijn traditie ‘excercises in self-deception’ wordt genoemd. Je zou deze mensen met recht ‘doe-het- zelfvers’ kunnen noemen. Men doet-het-zelf en men vertrekt vanuit een ‘zelf’. Men ziet consequent over het hoofd waar men uit vertrekt. Het is deze blinde vlek van waar men uit vertrekt die je een klassieke valkuil kunt noemen. Steevast trapt iedere doe-het- zelver hierin, totdat het doe-het-zelven volledig vastloopt en men bereid is om een leermeester te raadplegen die je op de klassieke blinde vlek van je vertrekpunt binnen Gewaarzijn wijst. Helaas is bij de meeste mensen dan hoogstwaarschijnlijk het merendeel van hun leven al verstreken of als je pech hebt, heeft de begeleidende coach zelf nog zijn blinde vlek, waarmee hij anderen enkel in hun blinde vlek bevestigd en versterkt. Wanneer een satsang exoterisch wordt behandelt, wordt deze meestal door een ‘wetende’ geleidt en worden er online en offline allerlei teksten en heilig geschriften voor gedragen, behandelt en bestudeert en tot kennis gemaakt. Exoterische satsang is gebaseerd en gericht op ideeën, inzichten, refereerbaar en geprojecteerd materiaal, welke mentaal of gevoelsmatig worden verzameld, geordend en ondergebracht in een systeem van ‘spirituele normen en waarden’. Via het vraag-en-antwoord spelletje met een ‘wijze’ of ‘wetende’, probeert men vanuit zijn illusoire persoonlijkheid de voorgespiegelde antwoorden omtrent spiritualiteit en zelfrealisatie tot een begrijpbare en grijpbare realiteit te maken. Met als resultaat dat men enkel nog vaster in allerlei referentiekaders komt te zitten, maar met name in de illusoire identiteit van waar men uit vertrekt. Tegenwoordig bestaan er op het internet zelfs allerlei cursussen om tot kennis te komen en hele discussieplatforms en forums, waarin de één het nog beter ‘weet’ als de ander. Hoe ver kan een mens van zichzelf verdwaalt raken? Gelukkig bestaat zelfs tegenwoordig nog Satsang als realisatie-traject. Het is het Zelfrealisatie-traject waar Satsang notabene ooit voor was bedoelt. Wat betreft Zelfrealisatie is het ‘doe-het-zelven’ voorbij. Toch gebruikt men hier de leermeester niet als autoriteit. Het kenmerk van Zelfrealisatie is juist de afwezigheid van autoriteit, noch buiten je, nog binnen je. Het vraag-en- antwoord spelletje is doorzien en wordt enkel nog gebruikt om de vraagsteller naar zijn uitgangspunt te leiden om hier zijn blinde vlek te boven te komen… Sinds mensenheugenis wordt er al Satsang (voor Zelfrealisatie) gegeven. Toen wij hier nog in berenvelletjes rondliepen, bestond er een het Oosten al een rijke hoogwaardige cultuur. Neem bijvoorbeeld mijn traditie. De Advaita Vedanta bestaat al minstens vijfduizend jaar. Gedurende die vijfduizendjaar heeft de Advaita Vedanta al vele cultuurschommelingen meegemaakt en heeft talloze mensen geholpen om niet alleen hun essentiële levensvragen onder ogen te komen, maar heeft ook vele ‘Zelfrealiseerden’ opgeleverd. Ook de mensheid in zijn huidige toestand verkeert in een roerige tijd waar vele spirituele zoekers naar wezenlijke antwoorden zoeken omtrent de essentie van hun bestaan en hun menszijn. Niet alleen ‘uiterlijk’ veranderend voortdurend het wereldtoneel, maar ook ‘innerlijk’ liggen er enorme uitdagingen voor je klaar en komen mensen in allerlei identiteitscrisissen. Door al deze veranderingen worden mensen voortdurend wakker geschud, uit hun comfortzone gehaald en worden er impasses doorbroken. Hierdoor maken momenteel veel mensen op spiritueel vlak doorbraken mee. Wanneer er zo’n plotseling doorbraak is, spreken we spiritueel gezien van een glimp of een ontwakingsmoment. Zo’n ontwakingsmoment kan door heftige innerlijke en uiterlijke omstandigheden na een lange intense zoektocht plaatsvinden, maar kan ook ‘out of the blue’ tot je komen. Na zo’n doorbraak of ontwakingsmoment is het vaak moeilijk om nog naar je ‘oude bestaanswijze’ terug te keren met zijn grijze conditioneringen en saaie ingeslepen patronen. Je ‘oude leven’ is ontoereikend voor wat je wis en waarachtig aan de horizon hebt zien gloren, maar wat je hebt gezien of ontdekt heeft zich meestal nog niet volledig doorgezet. Zo kunnen mensen meerdere ontwakingsmomenten beleven. Je zou kunnen zeggen dat ontwaking verschillende stadia heeft. Het eerste stadium wordt de pubertijd der verlichting genoemd. We leven in een hap snap tijd waarin mensen, zodra ze iets gezien hebben dit van de daken gaan schreeuwen of er hun zaakje van maken. In het tweede boek van mijn Meester Cheng trilogie, wordt zo’n ‘pubertijd der verlichting’ als volgt beschreven… “Verheerlijkt herken je je Zelf in alle geschriften. Ze spreken nu over ‘JOU’, en de afwezigheid van ‘jou’. Als een jong veulen in zijn eerste levensjaar vier je de herleving van DÁT. Je lichamen barsten van vreugde. Fonteinen van hartstochtelijk vuurwerk. Badend leef je in de bron van opwellend levenselixer. En als je het niet meer kunt ‘houden’, dan zou je - in een dwaze bui - van de daken kunnen schreeuwen dat je vrij bent, verlicht of Zelfgerealiseerd. Je danst, lacht, huilt, zingt en verstilt. Je stroomt over van liefde en deze stroom maakt alles los. Ze gaat waar ze nooit gaan kon en voert naar al die plaatsen die het daglicht nooit eerder hadden kunnen verdragen. Ook zie je de valkuil van de verheerlijking, het gevaar om ook maar één aangeboden idee op te pakken, of ergens waarde aan toe te kennen. Soms lijkt het erop alsof de realisatie een belang heeft. Al gauw herken je dat dit het obstakel is, dat de liefdesstroom om een illusoir ‘jij die er belang aan hecht’ heen laat buigen, in plaats van dat iedere vorm van ‘jij’ er door weggevaagd wordt.”
WAT IS SATSANG?
PAGINA 1
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen

Deel II (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 3 WAT IS SATSANG?
verder                lezen volgende               pagina verder              lezen
Sinds mensenheugenis wordt er al Satsang (voor Zelfrealisatie) gegeven. Toen wij hier nog in berenvelletjes rondliepen, bestond er een het Oosten al een rijke hoogwaardige cultuur. Neem bijvoorbeeld mijn traditie. De Advaita Vedanta bestaat al minstens vijfduizend jaar. Gedurende die vijfduizendjaar heeft de Advaita Vedanta al vele cultuurschommelingen meegemaakt en heeft talloze mensen geholpen om niet alleen hun essentiële levensvragen onder ogen te komen, maar heeft ook vele ‘Zelfrealiseerden’ opgeleverd. Ook de mensheid in zijn huidige toestand verkeert in een roerige tijd waar vele spirituele zoekers naar wezenlijke antwoorden zoeken omtrent de essentie van hun bestaan en hun menszijn. Niet alleen ‘uiterlijk’ veranderend voortdurend het wereldtoneel, maar ook ‘innerlijk’ liggen er enorme uitdagingen voor je klaar en komen mensen in allerlei identiteitscrisissen. Door al deze veranderingen worden mensen voortdurend wakker geschud, uit hun comfortzone gehaald en worden er impasses doorbroken. Hierdoor maken momenteel veel mensen op spiritueel vlak doorbraken mee. Wanneer er zo’n plotseling doorbraak is, spreken we spiritueel gezien van een glimp of een ontwakingsmoment. Zo’n ontwakingsmoment kan door heftige innerlijke en uiterlijke omstandigheden na een lange intense zoektocht plaatsvinden, maar kan ook ‘out of the blue’ tot je komen. Na zo’n doorbraak of ontwakingsmoment is het vaak moeilijk om nog naar je ‘oude bestaanswijze’ terug te keren met zijn grijze conditioneringen en saaie ingeslepen patronen. Je ‘oude leven’ is ontoereikend voor wat je wis en waarachtig aan de horizon hebt zien gloren, maar wat je hebt gezien of ontdekt heeft zich meestal nog niet volledig doorgezet. Zo kunnen mensen meerdere ontwakingsmomenten beleven. Je zou kunnen zeggen dat ontwaking verschillende stadia heeft. Het eerste stadium wordt de pubertijd der verlichting genoemd. We leven in een hap snap tijd waarin mensen, zodra ze iets gezien hebben dit van de daken gaan schreeuwen of er hun zaakje van maken. In het tweede boek van mijn Meester Cheng trilogie, wordt zo’n ‘pubertijd der verlichting’ als volgt beschreven… “Verheerlijkt herken je je Zelf in alle geschriften. Ze spreken nu over ‘JOU’, en de afwezigheid van ‘jou’. Als een jong veulen in zijn eerste levensjaar vier je de herleving van DÁT. Je lichamen barsten van vreugde. Fonteinen van hartstochtelijk vuurwerk. Badend leef je in de bron van opwellend levenselixer. En als je het niet meer kunt ‘houden’, dan zou je - in een dwaze bui - van de daken kunnen schreeuwen dat je vrij bent, verlicht of Zelfgerealiseerd. Je danst, lacht, huilt, zingt en verstilt. Je stroomt over van liefde en deze stroom maakt alles los. Ze gaat waar ze nooit gaan kon en voert naar al die plaatsen die het daglicht nooit eerder hadden kunnen verdragen. Ook zie je de valkuil van de verheerlijking, het gevaar om ook maar één aangeboden idee op te pakken, of ergens waarde aan toe te kennen. Soms lijkt het erop alsof de realisatie een belang heeft. Al gauw herken je dat dit het obstakel is, dat de liefdesstroom om een illusoir ‘jij die er belang aan hecht’ heen laat buigen, in plaats van dat iedere vorm van ‘jij’ er door weggevaagd wordt.” Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat zo’n ontwakingsmoment enkel het begin is van wat Zelfrealisatie genoemd wordt. Het bewustzijn bestaat nu eenmaal in zijn natuurlijke ordening uit een reeks onontkoombare wetmatigheden die een kosmisch web vormen en uitmonden in een heel scala aan staten en toestanden. En bij al die staten en toestanden behoren ook bepaald menstypen of leerling-typen. Mijn oude leermeester Alexander Smit heeft ze netjes op een rij gezet, die ik in één van de artikelen van dit Satsangmagazine zal bespreken. Ik ga het eerst nog even hebben over het ‘landen’ of stagneren in een bepaalde staat of toestand… Vele mensen zijn tevreden met reeds een kleine verandering. Wanneer je bewust of onbewust in een bepaalde staat of toestand blijft hangen, spreken wij van een valkuil. Er liggen nog een hele reeks klassieke valkuilen voor je klaar. Ik noem deze valkuilen klassiek, omdat deze valkuilen voor iemand die de hele weg heeft afgelegd nogal algemeen en duidelijk herkenbaar zijn. Wanneer deze valkuil doorzien en weer overwonnen wordt, spreken wij van een realisatie- of ontwakingsmoment. In plaats van klassieke valkuilen kun je het ook struikelplekken noemen. Je ziet er talloze zielen struikelen en vele niet meer opstaan. Omdat de meest mensen hier blijven rondhangen veranderen de struikelplekken in uithangplekken, waar gelijkgestemden elkaar in hun stagnatie gaan bevestigen en ondersteunen. Zo kun je op het internet een samenscholing van ideeën aantreffen over wat bijvoorbeeld Satsang en Advaita Vedanta is en door consensus tot spirituele norm verworden. Als iets door het merendeel wordt neergezet en bevestigd, dan wordt het al gauw tot een ‘waarheid’ gemaakt. Je zou dit principe zelf een van de klassieke valkuilen kunnen noemen. Om een duidelijker beeld te krijgen wat satsang voor mensen in deze tijd kan betekenen, kunnen we eerst eens goed kijken wat men er in deze tijd van heeft gemaakt. We doen dit door op het internet wat externe bronnen te raadplegen… Wanneer mensen door heftige innerlijke en uiterlijke omstandigheden een wezenlijke doorbraak mee maken en deze zich niet volledig doorzet, blijven velen in een bepaalde staat hangen. In het Oosten noemt men dat ‘halverwege de berg blijven hangen’. Je leven verkeert in een twilightzone. Je hebt gezien wat er mogelijk is, maar je voelt je geblokkeerd in je verdere voortgang. Veel mensen zullen in hun vastloping conclusies trekken en afhaken. Wanneer je je impasse wis en waarachtig onder ogen komt, zul je het er weer opnieuw op moeten wagen. Bij veel mensen gebeurt dit meestal pas weer in een nieuwe incarnatie. Ik heb sinds ik aan het begin van deze eeuw satsang geef al zovele ‘ontwaakten’ zien opkomen, zich terugtrekken, wegkwijnen en weer van het realisatietoneel zien verdwijnen. Op een gegeven moment wordt je het boeken lezen over Zelfrealisatie beu en wordt je het satsang filmpjes kijken op Youtube zat. Je neemt geen genoegen meer met het voorschotelen van kennis, je wil het daadwerkelijk ‘aan den lijve’, ‘in den Geeste’ en in je hele ‘ziel en zaligheid’ ervaren. Er ontstaat een wezenlijke behoefte of een verlangen om hierin begeleid en geholpen te worden. Een levende Satsang, live, biedt die hulp.… Je gaat op zoek naar een leermeester in levende lijve!
2 3 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 3

Wat is Satsang? (vervolg)

Deel III (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 3 WAT IS SATSANG?
2 3 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 3

Wat is Satsang ? (vervolg)

Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat zo’n ontwakingsmoment enkel het begin is van wat Zelfrealisatie genoemd wordt. Het bewustzijn bestaat nu eenmaal in zijn natuurlijke ordening uit een reeks onontkoombare wetmatigheden die een kosmisch web vormen en uitmonden in een heel scala aan staten en toestanden. En bij al die staten en toestanden behoren ook bepaald menstypen of leerling- typen. Mijn oude leermeester Alexander Smit heeft ze netjes op een rij gezet, die ik in één van de artikelen van dit Satsangmagazine zal bespreken. Ik ga het eerst nog even hebben over het ‘landen’ of stagneren in een bepaalde staat of toestand… Vele mensen zijn tevreden met reeds een kleine verandering. Wanneer je bewust of onbewust in een bepaalde staat of toestand blijft hangen, spreken wij van een valkuil. Er liggen nog een hele reeks klassieke valkuilen voor je klaar. Ik noem deze valkuilen klassiek, omdat deze valkuilen voor iemand die de hele weg heeft afgelegd nogal algemeen en duidelijk herkenbaar zijn. Wanneer deze valkuil doorzien en weer overwonnen wordt, spreken wij van een realisatie- of ontwakingsmoment. In plaats van klassieke valkuilen kun je het ook struikelplekken noemen. Je ziet er talloze zielen struikelen en vele niet meer opstaan. Omdat de meest mensen hier blijven rondhangen veranderen de struikelplekken in uithangplekken, waar gelijkgestemden elkaar in hun stagnatie gaan bevestigen en ondersteunen. Zo kun je op het internet een samenscholing van ideeën aantreffen over wat bijvoorbeeld satsang en Advaita Vedanta is en door consensus tot spirituele norm verworden. Als iets door het merendeel wordt neergezet en bevestigd, dan wordt het al gauw tot een ‘waarheid’ gemaakt. Je zou dit principe zelf een van de klassieke valkuilen kunnen noemen. Om een duidelijker beeld te krijgen wat satsang voor mensen in deze tijd kan betekenen, kunnen we eerst eens goed kijken wat men er in deze tijd van heeft gemaakt. We doen dit door op het internet wat externe bronnen te raadplegen… Wanneer mensen door heftige innerlijke en uiterlijke omstandigheden een wezenlijke doorbraak mee maken en deze zich niet volledig doorzet, blijven velen in een bepaalde staat hangen. In het Oosten noemt men dat ‘halverwege de berg blijven hangen’. Je leven verkeert in een twilightzone. Je hebt gezien wat er mogelijk is, maar je voelt je geblokkeerd in je verdere voortgang. Veel mensen zullen in hun vastloping conclusies trekken en afhaken. Wanneer je je impasse wis en waarachtig onder ogen komt, zul je het er weer opnieuw op moeten wagen. Bij veel mensen gebeurt dit meestal pas weer in een nieuwe incarnatie. Ik heb sinds ik aan het begin van deze eeuw satsang geef al zovele ‘ontwaakten’ zien opkomen, zich terugtrekken, wegkwijnen en weer van het realisatietoneel zien verdwijnen. Op een gegeven moment wordt je het boeken lezen over Zelfrealisatie beu en wordt je het satsang filmpjes kijken op Youtube zat. Je neemt geen genoegen meer met het voorschotelen van kennis, je wil het daadwerkelijk ‘aan den lijve’, ‘in den Geeste’ en in je hele ‘ziel en zaligheid’ ervaren. Er ontstaat een wezenlijke behoefte of een verlangen om hierin begeleid en geholpen te worden. Een levende satsang, live, biedt die hulp.… Je gaat op zoek naar een leermeester in levende lijve!
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen

Deel III (Fragmenten uit een interview met Randolph)

2
3

Wat is Satsang? (vervolg)

Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat zo’n ontwakingsmoment enkel het begin is van wat Zelfrealisatie genoemd wordt. Het bewustzijn bestaat nu eenmaal in zijn natuurlijke ordening uit een reeks onontkoombare wetmatigheden die een kosmisch web vormen en uitmonden in een heel scala aan staten en toestanden. En bij al die staten en toestanden behoren ook bepaald menstypen of leerling-typen. Mijn oude leermeester Alexander Smit heeft ze netjes op een rij gezet, die ik in één van de artikelen van dit Satsangmagazine zal bespreken. Ik ga het eerst nog even hebben over het ‘landen’ of stagneren in een bepaalde staat of toestand… Vele mensen zijn tevreden met reeds een kleine verandering. Wanneer je bewust of onbewust in een bepaalde staat of toestand blijft hangen, spreken wij van een valkuil. Er liggen nog een hele reeks klassieke valkuilen voor je klaar. Ik noem deze valkuilen klassiek, omdat deze valkuilen voor iemand die de hele weg heeft afgelegd nogal algemeen en duidelijk herkenbaar zijn. Wanneer deze valkuil doorzien en weer overwonnen wordt, spreken wij van een realisatie- of ontwakingsmoment. In plaats van klassieke valkuilen kun je het ook struikelplekken noemen. Je ziet er talloze zielen struikelen en vele niet meer opstaan. Omdat de meest mensen hier blijven rondhangen veranderen de struikelplekken in uithangplekken, waar gelijkgestemden elkaar in hun stagnatie gaan bevestigen en ondersteunen. Zo kun je op het internet een samenscholing van ideeën aantreffen over wat bijvoorbeeld satsang en Advaita Vedanta is en door consensus tot spirituele norm verworden. Als iets door het merendeel wordt neergezet en bevestigd, dan wordt het al gauw tot een ‘waarheid’ gemaakt. Je zou dit principe zelf een van de klassieke valkuilen kunnen noemen. Om een duidelijker beeld te krijgen wat satsang voor mensen in deze tijd kan betekenen, kunnen we eerst eens goed kijken wat men er in deze tijd van heeft gemaakt. We doen dit door op het internet wat externe bronnen te raadplegen… Wanneer mensen door heftige innerlijke en uiterlijke omstandigheden een wezenlijke doorbraak mee maken en deze zich niet volledig doorzet, blijven velen in een bepaalde staat hangen. In het Oosten noemt men dat ‘halverwege de berg blijven hangen’. Je leven verkeert in een twilightzone. Je hebt gezien wat er mogelijk is, maar je voelt je geblokkeerd in je verdere voortgang. Veel mensen zullen in hun vastloping conclusies trekken en afhaken. Wanneer je je impasse wis en waarachtig onder ogen komt, zul je het er weer opnieuw op moeten wagen. Bij veel mensen gebeurt dit meestal pas weer in een nieuwe incarnatie. Ik heb sinds ik aan het begin van deze eeuw satsang geef al zovele ‘ontwaakten’ zien opkomen, zich terugtrekken, wegkwijnen en weer van het realisatietoneel zien verdwijnen. Op een gegeven moment wordt je het boeken lezen over Zelfrealisatie beu en wordt je het satsang filmpjes kijken op Youtube zat. Je neemt geen genoegen meer met het voorschotelen van kennis, je wil het daadwerkelijk ‘aan den lijve’, ‘in den Geeste’ en in je hele ‘ziel en zaligheid’ ervaren. Er ontstaat een wezenlijke behoefte of een verlangen om hierin begeleid en geholpen te worden. Een levende satsang, live, biedt die hulp.… Je gaat op zoek naar een leermeester in levende lijve!
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
WAT IS SATSANG?
PAGINA 2

Deel III (Fragmenten uit een interview met Randolph)

The
einde                artikel einde                artikel 3 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL |  PAGINA 4 WAT IS SATSANG?

Wat is Satsang? (vervolg)

Deel IV (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 4 WAT IS SATSANG?
3 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 4

Wat is Satsang (vervolg)

The
einde                artikel volgende               artikela einde                artikel

Deel IV (Fragmenten uit een interview met Randolph)

3
4

Wat is Satsang? (vervolg)

The
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen

Deel IV (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 5 AANMELDEN
Comp
5
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es, Satsangs.de
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold
N
Intensives Intensives | Home Home | | | Artikelen Artikelen Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Aanmelden Aanmelden | Tradities Tradities | Video Video | SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 5

Aanmelden voor Satsang

Open Satsang met Randolph

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 5 AANMELDEN
4 5 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 5
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold
N
Intensives Intensives | Home Home | | | Artikelen Artikelen Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Aanmelden Aanmelden | Tradities Tradities | Video Video |
Tab